bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Partnerzy


Miejsce Data
2021
Szkoła Rolnicza w Dobrocinie 23.09.2021
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie 27-30.09.2021
Technikum nr 3 w Słupsku 29.09.2021
I LO w Słupsku 30.09.2021
Branżowa Szkoła Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Słupsku 30.09.2021
Technikum Leśne w Warcinie 6.10.2021
Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku 10-11.10.2021
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 10-11.10.2021
Zespół Szkół nr 3 w Rypinie 18-22.10.2021
Zespół Szkół w Jabłonowie Pomorskim 15-16.10.2021
Zespół Szkół w Lubawie 9-15.12.2021 oraz 9.03, 6.04.2022
2022
Zespół Szkół w Górowie Iławeckim 22.03.2022
Zespół Szkół w Olsztynku 24-25.03.2022
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Kwidzynie 21,27.04.2022
Technikum nr 1 ,Zespół Szkół nr 1 im. Staszica w Kwidzynie 26.04.2022
Zespołu Szkół w Prabutach 27.04.2022
Technikum Nr 2 w Słupsku 07.06.2022
Technikum Nr 4 w Słupsku 08-09.06.2022
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Brodnicy 13-14.06.2022
Szkoła Rolnicza w Dobrocinie 23.09.2022
Technikum Nr 3 w Słupsku 29.09.2022
I LO w Słupsku 30.09.2022
Branżowa Szkoła Specjalna oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Słupsku 30.09.2022
Zespół Szkół Budowlanych I Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 10.2022
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku 10.2022
Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku 10-11.10.2022
Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupsku 10-11.10.2022
Technikum Ekonomiczne w Słupsku 10.2022
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 02.12.2022
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie 05.12.2022
Zespół Szkół Rolniczych im. W.Witosa w Ostródzie 12.12.2022
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemii Tucholskiej w Tucholi 15.12.2022
2023
Technikum Ekonomiczne w Słupsku 01.2023
7 LO w Toruniu 01.2023
8 LO w Toruniu 01.2023
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Czarnej Wodzie 02.2023
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku 1 02.2023
Zespół Szkół w Golubiu-Dobrzyniu 02.2023


https://www.ugryzznamitentemat.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wiedza-i-edukacja.png
https://www.ugryzznamitentemat.pl/wp-content/uploads/2021/03/RP.png
https://www.ugryzznamitentemat.pl/wp-content/uploads/2021/03/3.png
Skip to content