Kontakt

Klinika Medyczna „ArtMedica”

Ul. Szosa Chełmińska 166
87-100 Toruń
e-mail:rejestracja@artmedica-torun.pl
tel.: 510 830 845

Kierownik Projektu
mgr  Agnieszka Wadas
e-mail: agnieszka.wadas@artmedica-torun.pl
tel.: 575 870 087

Z-ca Kierownika Projektu
mgr Monika Drzewiecka
e-mail: monika.drzewiecka@artmedica-torun.pl
tel.: 602 397 746

Lekarz Stomatolog
lek. stom. Karolina Wałach
e-mail: karolina.walach@artmedica-torun.pl
tel.: 609 035 205

Formularz kontaktowy    https://www.ugryzznamitentemat.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wiedza-i-edukacja.png
    https://www.ugryzznamitentemat.pl/wp-content/uploads/2021/03/RP.png
    https://www.ugryzznamitentemat.pl/wp-content/uploads/2021/03/3.png
    Skip to content